Den 18. april 2004 åbnede MarineShaft Hirtshals A/S og MarineService A/S på Pier II på Hirtshals havn. Personerne bag disse firmaer er oprindelige OC-medarbejdere, og bygningen er OCs tidligere afdeling på den gamle kulkaj.

OC, som oprindelig hed Ove Christensen, begyndte sin virksomhed i Hirtshals sammen med Fritz Toppenberg i 1938 i et beskedent værksted i Havnegade. Værkstedet var ligesom de fleste andre virksomheder på havnen dengang kun et lille træhus. OC blev senere eneindehaver og virksomheden fulgte med tiden og udviklede sig efterhånden til det største firma på havnen med mange ansatte. Det siger sig selv, at OC skulle få stor betydning for udviklingen i Hirtshals, såvel på havnen som i byen. Mange unge har fået deres uddannelse i OC firmaet, og en stor del af disse OC-læredrenge blev spredt ud over landet.

En gang i 60erne begyndte dygtige medarbejdere hos OC at eksperimentere med opretning af en bøjet krumptapaksel. Det lykkedes og de samme medarbejdere udviklede metoden til opretning og renovering af skrueaksler og rorstammer med godt resultat. De første forsøg på akselretninger foregik "bag nedrullede gardiner", da denne type reparationer ikke var godkendt. Fiskernes forsikringer bakkede forsøget op, og da det viste sig, at reparationsmetoden var fuldt forsvarlig, blev den efterhånden godkendt af Statens Skibstilsyn og klassifikationsselskaberne. Opretning og renovering af aksler blev en betydelig del OC firmaets aktiviteter, til gavn for fiskerierhvervet og søfarten i øvrigt, men til stor fortrydelse for de daværende motorfabrikker.

MarineShaft Hirtshals A/S arbejder primært med renovering af aksler og skruetøj efter de samme metoder som i OC-tiden, med en del af de samme folk, i de samme lokaler og ikke mindst i den samme ånd. Dog findes kunderne nu på hele verdenskortet.

Da der således er så meget igen fra OC-tiden, fik man på MarineShaft Hirtshals A/S den idé, at oprette en klub for tidligere OC-medarbejdere, kunder, personer med tilknytning til firmaet og personer med interesse i Hirtshals Havns udvikling. Med tidligere værkfører Harry Vejnø i spidsen, blev klubben en realitet. Det første møde blev afholdt i kantinen hos MarineShaft Hirtshals A/S den 17. marts 2006, og der viste sig at være god interesse for ideen. Da klubben kom i gang, blev det besluttet at afholde fire arrangementer om året, og det ser ud til at fungere godt. Klubben fik en ekstra dimension, da OC's datter, Jane Christensen indvilligede i at være klubbens protektor.

Der er ikke tale om noget medlemsskab af klubben, og det koster ikke noget at deltage i klubbens arrangementer.

 

Læs OC´s erindringer her:

OCserindringerOCKLUBBEN.pdf