2017

10. marts - Jane Christensen om sin far - OC

Klubben indledte årets arrangementer i kantinen hos MarineShaft.

Mødet begyndte med kaffe, ostemad og den mest lækre lagkage, som efter den dag var berømt i hele byen. Der var samlet 40 deltagere, og det var rigtig godt.

Jane Christensen viste billeder og holdt et spændende foredrag, hvor hun fortalte om sin barndom, ungdom, familien med sin far i centrum. Da Jane er født med et handikap, tog hendes forældre det op som en udfordring. Hun blev trænet ret hårdt af sin far, hvilket hun i dag er taknemlig for, da det har givet gode resultater.

Der var mange spændende episoder, som der ikke er plads til at gengive her, men OC var en stor mand i byen, og firmaet var nok den største arbejdsplads på havnen. Og så efterlod han sig en spand med bøjede søm. Det fortæller os tilhørere en hel del om manden bag det hele. Han rettede søm ud. Vi har hørt en del lignende fortællinger om mange af landets personligheder.

Jane kunne holde tilhørerne fanget med sit spændende foredrag i næsten et par timer, uden nogen følte, det blev for meget. Alle var begejstret for denne eftermiddag.

19. maj - Besøg på Kystmuseet, Skagen

I maj var der udflugt til Kystmuseet Skagen. Vi mødtes kl. 13 på Pier II og kørte med bus til Skagen. Vi blev budt velkommen til Skagen Kystmuseum og blev vist rundt af en yderst velvidende og medlevende guide.

Først så vi udstillingen om redningsvæsenets historie på Skagens Odde. Her var udstillet en redningsbåd med alt det udstyr, der var nødvendigt for at kunne hjælpe søfolk i havsnød. Det var tankevækkende, hvordan redningsmændene var i stand til at bjærge i hundredvis af nødstedte søfolk sikkert i land.

Set ud fra nutiden og det redningsmateriel man råder over i dag, så var det en helt enestående indsats, jævne fiskere gennem tiden har udført som redningsmænd.

At være redningsmand var dengang nok både fysisk hårdt og et farefuldt hverv, der ofte blev udført med livet som indsats. Disse almindelige fiskere må have været gjort af et særligt stof, der gjorde dem i stand til hjælpe medmennesker i livsfare. Redningsmændene anså det ikke kun som en pligt, men først og fremmest som en ære. At være redningsmand var en ære, man satte meget højt.

Det skabte stor respekt overalt i samfundet og redningsmændene blev hædret som Dannebrogsmænd. En af de mest berømte redningsmænd fra Skagen var navnkundige Lars Kruse. Han er portrætteret af skagens-maleren Michael Ancher. Lars Kruse kunne i første omgang ikke blive Dannebrogsmand, da han var straffet for strandhugst. Man kan ikke giver ordener til folk, der er straffet. Men det blev påtalt for selveste kongen, der så gjorde en udtagelse og Lars Kruse fik sin velfortjente orden og blev Dannebrogsmand.

På en væg i redningshuset stod alle navnene på - Dem der blev derude - fiskere og søfolk, der omkom på havet.

Vi så dernæst 2 fiskerhjem fra slutningen af 18-hundredetallet. Det første var et velstillet hjem med en "fin"’ stue og de øvrige rum, der blev brugt til daglig. Det andet var et almindeligt fiskerhjem, med en forgang, et køkken og en stue, hvor alle sov og opholdt sig, når det ikke var havvejr. I køkkenet var der ikke noget trægulv, men kun sand, som blev skiftet ud efter behov.

Så var det tid til at nyde eftermiddagskaffe med velsmagende æblekage. Efter kaffen var der tid til at gå rundt på egen hånd.

Her opdagede vi, at der i et af de andre huse stod en motorjolle med ”bette skagen” ombord. En motor nøjagtig magen til den, vi på vores museum er i gang med at renovere. Motoren blev nøje undersøgt og kommenteret af dem, der arbejder med "vores" motor.

Vi fandt ud af, at der i et hul, der er i cylinderen, skal sidde en vandhane til aftapning af kølevand, så cylinderen ikke frostsprænger. Motoren i Skagen var delvist skilt ad og kunne ikke køre. Det skyldtes, at man ikke havde frivillige folk til at samle den. Guiden fik nærmest julelys i øjnene, da hun erfarede, at her stod hun sammen med flere erfarne eksperter i netop en ’bette skagen’. Gad vide om, vores næste opgave på vores museum stod her?

Så var tid at vende tilbage til Pier II i Hirtshals efter en god spændende eftermiddag i Skagen.

Flemming Høgh.

15. september - Udflugt til Godthaab Hammerværk

Der var mødt 27 friske deltagere på OC´s Plads til vores tur til Godthåb Hammerværk i Svenstrup. Efter en lille forsinkelse og en enkelt forglemmelse på vejen derned, kom vi frem til Godthåb Hammerværk. Vi blev modtaget og budt velkommen af en guide, der viste os rundt på hele værket. Vi så en renoveret dampmaskine, en vandturbine, der leverer trækkraften til alle værkets forskellige maskiner.

Under rundvisningen var flere af maskinerne i drift. Vi fulgte fremstillingen af en kniv ved esse, maskinhammer, ambolt og smedehammer. Det vækkede mange minder hos de gamle smede, som genkendte hele arbejdsgangen.

På Hammerværkets flotte hjemmeside kan man læse om stedets historie:

Hammerværket er grundlagt i 1858 af smeden Chr. Zinck i den nedlagte papirmølle ”Godthaab”. Han overtog navnet og kaldte sin virksomhed Godthaab Hammerværk. Med tiden voksede virksomheden og blev til de landskendte ”Zincks Fabrikker”.

Der findes næppe mange haveejere, landmænd eller håndværkere, der ikke har ejet eller brugt en rive, skovl, spade eller et andet stykke håndværktøj af mærket Zinck. Hammerværkets museum giver et fint og autentisk indblik i de arbejds- og produktionsforhold, der var betingelserne for den tidlige industrialisering i Danmark.

Museet hører til i et fredet byggeri, med den specielle shedtagskonstruktion, opført i 1915 og brugt frem til 1977. Bygningen står i dag intakt og med nænsomt restaurerede og funktionsdygtige maskiner, som et enestående eksempel på, den tidligste danske industri, der var baseret på vandkraft. Derudover er der en stor udstilling af de redskaber, der er blevet produceret på fabrikken.

Efter endt rundvisning fik vi eftermiddagskaffe med lagkage og snakken gik lystigt. Her blev der talt om, at Hammerværkets frivillige gerne ville komme på besøg på vores lille museum på Silvervej i Hirtshals.

Da vi havde nydt kaffen, var det tid til at vende hjem til Pier 2, hvor vi, trods en lille forsinkelse og en mindre forglemmelse, takkede af efter en meget fin tur til Godthåb Hammerværk.

Efterfølgende er der nu med Hammerværket aftalt et besøg hos Marineshaft og vores museum 26. oktober 2017, kl. 10.

Flemming Høgh

1. december - Julefrokost på Restaurant Munch

Årets julefrokost blev med succes afholdt på Restaurant Munch, Tornby.

Der var 73 tilmeldte, der fik en god eftermiddag med dejlig mad, hygge, snak, lodtrækning og gaver.