2022

15. marts - Prøvetank, Nordsøcentret

O.C. klubbens besøg hos SINTEF på Nordsøcenteret blev indledt med eftermiddagskaffe og en fortrinlig lagkage. Snakken gik livligt og muntert. Derefter var det tid til at gå ind i centeret og se prøvetanken og høre om, hvad den bliver brugt til.
Leder af prøvetanken Kurt Hansen, som skulle have budt velkommen, var blevet syg og måtte så overlade det til kollegaen Jens Peter Kofoed, der klarede opgaven fortrinligt.
Men vi lever jo i en moderne verden med digitale medier, så Kurt Hansen var også med på fjernforbindelse og fortalte om det, de lavede.
Vi så en demonstration af en bundtrawl og hvordan de gennemgik forskellige test for at finde den bedste udnyttelse af dette fiskeredskab.
Testene er med til, at fiskerne fanger de rigtige fisk og undgår bifangster.
Selve udformningen af trawlet bliver også testet, så skibets trækkraft og dermed brændstofforbruget udnyttes optimalt.
Efter et par timer var det tid til at sige farvel.
De 40 deltagere havde haft en god eftermiddag med et godt samvær.

Prøvetanken i Hirtshals er i dag administreret af SINTEF Ocean og er mere aktiv end nogensinde. Kerneprodukterne er forskningsprojekter og kommerciel test af trawl og trawlskovle. Talrige trawl er gennem årene blevet testet her, og fiskere og trawlproducenter har lært at optimere brugen af deres udstyr. De fleste nye
redskabsdesign og selektionsredskaber har også haft en runde i prøvetanken, før de bliver taget med til søs for den endelige test.
Prøvetanken er kontinuerligt blevet opgraderet og fremstår i dag som et meget alsidigt testanlæg. En ny installation af et moderne 3D-måleudstyr gør tanken ideel for projekter, hvor en nøjagtig måling af dynamikken i en trawl, trawlskovl eller andre sub-sea strukturer er nødvendig.

9. SEPTEMBER - MURER-KJELD

Fredag KL. 14:00 mødtes OC-Klubben i kantinen på Silvervej til foredrag om flytningen af Rubjerg Knude Fyr ved Kjeld Pedersen - "Murer-Kjeld" - fra Lønstrup.

Murer-Kjeld indledte med at fortælle om fyrene langs den jyske vestkyst.

Fyrene blev opført for at forhindre de mange grundstødninger og forlis langs hele kysten. De havde kostet både menneskeliv og tab af skibe og last.

Herefter fortalte Murer-Kjeld om en anden opgave, han havde fået af Naturstyrelsen - nedtagningen af Mårup Kirke, der lå lige nord for fyret.

Da Lønstrup Kirke var blevet opført i 1928 ophørte Mårup Kirke med at blive brugt som sognekirke. Den blev herefter vedligeholdt som fredet minde af Naturstyrelsen.

Havet åd sig dog ind i klinten og kom derved gradvis tættere på kirken, hvilket skabte frygt for at kirken ville styrte i havet fra den 70 meter høje klint. Efter flere års diskussioner om kirkens skæbne og forsøg på at sikre kirken, besluttede kirkens ejer, Naturstyrelsen den 27. november 2007, sig for en trinvis nedtagning af kirken. I 2008 fjernede man kirkens blytag og det øverste af murene. Over de næste år - frem til d. 18. september 2015, hvor den sidste sten fra kirkens fundament blev nedtaget - blev kirken omhyggeligt taget ned under kyndig ledsagelse af eksperter fra Nationalmuseet.

Så var det tid til eftermiddagskaffe med boller og lagkage.

Efter pausen fortalte Murer-Kjeld om selve flytningen af fyret. Det blev en begivenhed, der gik verden rundt. I medierne lød det således:

“Ved Rubjerg Knude, på kanten af den høje klint, står Rubjerg Knude Fyr. I august 2019 blev en stor redningsaktion sat i værk for at redde fyret fra at ende i havet. Den lokale murermester fra Lønstrup, Kjeld Pedersen, havde en plan. I bedste Georg Gearløs-stil var missionen klar. Han ville løfte det 750 tons tunge fyr op på store jernrulleskøjter og rulle fyret i sikkerhed for det brutale hav.

Da Rubjerg Knude fyr oprindeligt blev bygget, lå det 200 meter inde i landet, men stod i oktober 2019, hvor en planlagt flytning skulle finde sted, faretruende tæt på kanten af den ca. 60 meter høje klint, der hvert år kom tættere på. Efter beslutningen om at flytte fyret i 2018 havde Hjørring Kommune indhentet tilladelse til projektet fra Naturstyrelsen, der ejer fyret og den fredede klint.

De nødvendige tilladelser kom i hus i marts 2019, og planen var at flytte fyret i sikkerhed 60-80 meter længere ind i klitterne. Der blev afsat fem millioner kroner på finansloven for 2019 til flytningen.

Murer-Kjeld startede forberedelserne 14. august 2019. Forarbejdet varede ca. to måneder og selve flytningen af tårnet fandt sted d. 22. oktober 2019.

Det 700 tons tunge fyr blev flyttet ved at forstærke tårnets fundament med jern og beton, forsyne tårnet med transporthjul og derefter flytte det ad et udlagt spor ved hjælp af donkrafte og hydraulik. Metoden svarer til den, der i 1975 blev brugt til at flytte Krudttårnet i Frederikshavn.

Den nye placering skulle give Rubjerg Knude Fyr en levetidsforlængelse på ca. 40 år, men grundet mere sandflugt end forventet, vurderer Murer-Kjeld nu, at der måske kun går 20 år inden næste flytning.

Det var et meget spændende og underholdende foredrag, hvor nogle af tilhørerne var lokale og kunne nikke genkendende til det, der blev fortalt.

En rigtig god eftermiddag, hvor vi slog ny rekord med 47 deltagere.

Julefrokost 2022

Årets julefrokost blev endnu engang afholdt på Restaurant Munch
ved Tornby Strand.
Det blev en god eftermiddag med traditionel julemad (sild, fiskefilet, grønlangkål og risalamande), hyggeligt samvær og masser af god snak.