2015

13. marts - AVV, hjørring

Vi mødtes i Hjørring klokken 10.00 til kaffe og brød hos AVV, hvor vi samtidig fik en grundig orientering om affald og genbrug. Der er muligheder i denne branche, som vi ikke havde forestillet os. Efter kaffen var der rundvisning på virksomheden, og det var ikke uinteressant. Besøget sluttede ved AVV’s butik, hvor man sælger noget af det, folk har smidt ud, og som andre netop lige stod og manglede. Grunden til, at det var en formiddagsudflugt var, at vi netop skulle være færdige, når butikken åbnede klokken 12.00.

29. maj - udflugt til flyvestationen, aalborg

Fredag d. 29. maj 2015 mødtes vi kl. 08.30 på OC´s Plads i Hirtshals. Med bus kørte vi til Flyvestationen, hvor vi blev modtaget i hovedvagten af en seniorsergent, der var guide for os under besøget.

Første stop på turen var redningshelikopteren SAR, der er på beredskab 24 timer – 365 dage om året, hvilket vil sige – altid. Fartøjschefen og lægen fortalte og viste rundt. Der blev fortalt om helikopterens opbygning og indretning, forskellige missioner og opgaver, som SAR beredskabet udfører for det civile samfund. Efter at have set cockpit med de mange instrumenter og knapper og lastrum med patientleje og lægens instrumenter kørte vi til næste stop Transporteskadrillen.

Her så vi først de store Hercules (C130J) fly. De har mange og forskellige opgaver og kan flyve over hele jorden lige fra Grønland, Mali i Afrika, Afghanistan og til Mellemøsten. Det er et imponerende fly, der kan operere under yderst vanskelige forhold, hvilket udelukkende skyldes vedligeholdt og opdateret materiel og en toptrænet og engageret besætning (crew). I hangaren ved siden af stod 3 fly af typen Challenger (Cl-604). Dette mindre fly benyttes til opgaver som miljøovervågning, fiskeriinspektion i Nordatlanten, piratjagt ved Afrikas Horn, VIP flyvninger for kongehuset, regeringen og ministrene.

Så fulgte en rundtur på Flyvestationens område med forskellige bygninger, hangarer og flyfeltet (start- og rullebaner) hvoraf nogle går helt tilbage til 2. verdenskrig. Turen gik videre forbi den civile lufthavn, der er blevet en stor og helt moderne international lufthavn med forbindelse til mange lande.

Efter endt rundtur var det tid til at sætte kursen mod Hirtshals. Her ventede en dejlig frokost, som kantinepersonalet så flot havde tilberedt til os.

Mætte af både god mad og mange indtryk kunne vi sige farvel til hinanden, med et større indblik i, hvad vores flyvevåben går og laver og hvad nogle af vores dyrt tjente skattekroner også bruges til.


18. SEPTEMBER - flemming høgh, i fredens tjeneste

Den 18. september mødtes vi i kantinen hos MarineShaft A/S på Pier II for at høre Flemming Høgh holde sit foredrag I fredens tjeneste. Der blev først serveret kaffe med brød i rigelige mængder, hvorefter Flemming Høgh tog over. Han fortalte om sin baggrund, hvor han først var uddannet maskinarbejder på Alpha Diesel i Frederikshavn, men efter nogle års forløb gik i gang med præstestudiet. Flemming Høgh er i dag pensioneret og er delvis vendt tilbage til sit gamle håndværk, idet han er en af de aktive på Bindslev Mekaniske Værksted.

Han blev opfordret til at blive præst for flyvevåbnet, og i den forbindelse har han været udsendt til flere af de steder, hvor det danske forsvar har været udstationeret. Sidst var det efter terrorist-angrebet på USA, hvor præsident Bush erklærede krig mod Taliban-regimet i Afghanistan. Danmark deltog efter et mandat fra FN, som mente situationen i Afghanistan var en trussel mod international fred og sikkerhed.

Den danske lejr var i den amerikanske base ved Manas lufthavn i det nordlige Kirgisistan, hvilket er over 1000 km NØ for operationsstedet i Afghanistan. Dette betød, at operationerne havde 6-7 timers varighed. Til formålet benyttede man udelukkende F 16 fly. Flemming Høgh fortalte og viste billeder fra dagligdagen i lejren og om det omliggende område med den lokale befolkning. Det gav tilhørerne et godt indblik i det fremmedartede, der er forbundet med en sådan opgave. Det blev en spændende eftermiddag.

Stor ros til Flemming Høgh.

27. november - Julefrokost på Restaurant Munch

Den 27. november havde klubben sin traditionelle julefrokost på Munch’s Hotel, Tornby Strand. Leif Engstrøm bød forsamlingen velkommen på vegne af klubben og MarineShaft, og redegjorde for dagens program.

Hotellet havde sørget for flotte pyntede borde og god og rigelig julemad, men de havde ikke sørget for en god udsigt på dagen. Det var diset og regn, men det gjorde ikke så meget. Det var jo ikke det det drejede sig om. Ved et ophold i serveringerne, var der underholdning. Dette stod Kaj Bertelsen for. Han havde sangblade med, og der var god gang i fællessangen. Ind imellem fortalte han historier til stor morskab for deltagerne.

Der var usædvanlig mange pakker i år, idet flere firmaer havde doneret. Pakkerne blev udleveret ved lodtrækning og ikke mindst som mandelgaver. Gitte Grønkjær stod for udtrækning af gevinster.

Det blev en festlig afslutning på årets arrangementer. Klubben siger tak for i år og ønsker alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår og ser frem til at mødes igen i det nye år.