2014

7. marts - knud christensen

Klubben indledte årets arrangementer i kantinen hos MarineShaft på Pier 2.


Klubbens formand, Harry Vejnø bød velkommen til de fremmødte og til dagens taler, tidligere kutterreder Knud Christensen.

Da man havde forsynet sig med kaffe og tilhørende brød, fortalte Knud Christensen om sine oplevelser som modstandsmand under krigen.

Modstanden mod besættelsesmagten var i denne del af landet koncentreret i og omkring Aalborg. Knud Christensen fortalte om arbejdet, han havde deltaget i.

Der var nedkastning af våben og sprængstoffer, sabotagehandlinger, fremstilling og uddeling af illegale blade, organisering af transport af personer til Sverige og England og meget andet.

Alt dette bevirkede, at han blev taget af Gestapo og kom til at tilbringe den sidste del af krigen i Dachau, en af nazisternes berygtede KZ-lejre.

Det var en barsk historie. Vi har stadig godt af at blive mindet om, at nogen var villige til at gøre modstand mod besættelsesmagten for Danmarks frihed, selvom det for manges vedkommende var forbundet med at miste enten livet eller helbredet.

19. SEPTEMBER - besøg af ane bjerg thomsen

OC Klubben mødtes i kantinen hos MarineShaft A/S på Pier II for at høre Ane Bjerg Thomsen fra Nordjyllands Kystmuseum i Skagen forsætte sit foredrag om ”Dramatiske strandingshistorier fra Skagen”. Ane Bjerg Thomsen besøgte klubben i 2012, hvor hun gav deltagerne en spændende oplevelse.

Ane Bjerg Thomsen fortalte om redningsvæsenet og om de fantastiske dygtige fiskere, der satte liv og lemmer på spil for at redde andre. I starten foregik alt ved håndkraft, dog måtte egnens landmænd være til rådighed med heste til at trække redningsbåden og redningsudstyret til og fra stranden, noget hesteejerne ikke var meget for, da det kunne tage hårdt på de stakkels dyr.

Herefter fortalte Ane Bjerg Thomsen mere detaljeret om dampskibet ”Hjortholm” af København, der var på vej fra Maryland til København med en last koks. Fartøjet grundstødte på Grenen juleaften 1923 i en orkanagtig snestorm med 14 graders frost. Skagen havde da fået sin første motorred-ningsbåd, og bådføreren var Lars Kruse, barnebarn af den berømte rednings-mand Lars A. Kruse. Under dramatiske omstændigheder lykkedes det at redde samtlige 20 besætningsmedlemmer, og med redningsbådens besætning på 12 mand, var der 32 mand ombord. Redningsbåden var således tungt lastet, og det var nødvendigt at banke is af den tungtlastede båd hele tiden. Da var det Lars Kruse valgte den korte vej ind over revet. Alle kom i land god behold, selvom de var meget forkomne og forfrosne, så de dårligt kunne gå.

Til slut fortalte Ane Bjerg Thomsen om Lars A. Kruse, der begynde sin tid i redningsvæsenet, efter han med sin egen båd reddede besætningen fra den svenske brig ”Daphne”, der strandede på Skagens nordside den 27. dec. 1862. Forinden var redningsbåden kæntret og 8 redningsmænd var druknet. Redningsbåden har måske ikke været særlig sødygtig.

Lars A. Kruse blev ikke alene redningsmand, men han blev med det samme fører af redningsbåden. Han var allerede dengang utryg ved, at alle afgørelser skulle tages i København, hvor man aldrig har været meget for at tage de erfarne fiskere, der er født og opvokset bag klitrækken, med på råd. Lars A. Kruse kom til at deltage i mange redningsaktioner. Den sidste var besætnin-gen fra den tyske galease ”Gesiene”, som strandede den 6. marts 1894 ved Skagen. Lars A. Kruse druknede tre dage senere, d. 9/3 1894 under fiskeri.

28. november - Julefrokost

Dette år prøvede vi med succes at afholde julefrokosten i kantinen, Jens Munksvej 1. Den lækre julemad blev leveret og serveret af Annettes Festservice.

Det blev nogle hyggelige timer med en god snak ved bordene.