2013

15. marts - kNUD cHRISTENSEN

OC Klubben afholdte årets første arrangement i kantinen hos MarineShaft A/S. Klubbens formand, Harry V. Vejnø bød velkommen og fortalte lidt om klubbens aktiviteter sidste år, som blev et rekordår.

 Derefter gav han ordet til tidligere kutterreder, Knud Christensen, som begyndte med at fortælle om sin baggrund, hvorefter han gav en meget spændende beretning om byen og egnen i gamle dage. Endvidere fortalte han en del morsomme beretninger om nogle af de typer, der hørte den tid til.

Knud Christensen gav deltagerne en virkelig god oplevelse, og kantinen gav, som sædvanlig, sit bidrag til, at dagen blev vellykket.

24. maj - Besøg hos cosmos trawl

OC-Klubben var på virksomhedsbesøg hos Cosmos Trawl på Notkajen.

Karsten ”Rulle” Pedersen bød velkommen, og foreslog klubbens deltagere at dele sig i to hold, hvorefter han og Søren Christiansen guidede hver sit hold rundt på virksomheden. I overetagen arbejder man bl.a. med not, og der var på det tidspunkt en not til reparation.  Den fyldte godt op i lokalet. Karsten ”Rulle” Pedersen gav holdet et godt et indblik i, hvordan disse store fiskeredskaber er konstrueret og samlet. De store noter, man anvender i dag, vejer ca. 50 ton, så det er ikke småting der arbejdes med.

 I underetagen arbejdes der primært med trawl, og værkstedsgulvet var stort set fyldt med store rejetrawl til brug i det dybe vand langt mod nord. Her fortalte Søren Christiansen holdet om de moderne fiskeredskaber, der fremstilles nu, og om de materialer, der bliver anvendt til disse redskaber. Det meste er forskelligt fra det, der tidligere blev anvendt, og det var nyt for de fleste.

Søren og Rulle gav en meget interessant rundvisning og et spændende indblik i den store virksomheds daglige arbejde, som deltagerne kun har ros tilovers for.

Det vellykkede besøg på Cosmos Trawl sluttede af med kaffe i kantinen.

20. SEPTEMBER - aalborg forsvars- og garnisonsmuseum

Denne dag havde OC Klubben sin årlige efterårsudflugt, der denne gang gik til Aalborg Forsvars- og Garnisonsmuseum. Der var fællestransport med bus med afgang fra OC’s plads kl. 12.00 med ca. 30 deltagere i alt.

Ved ankomsten blev vi budt velkommen af museets guide, Ernst Simonsen.

Museets udstillinger omfatter  bl.a. udstillinger fra Hæren, Flyvevåbnet, Politiet, Hjemmeværnet og Redningsberedskabet, men også en del fra besættelsestiden. Der er nok at se på, lige fra pansrede køretøjer, jagerfly og kanoner til håndvåben. Mange af deltagerne kunne nikke genkendende til noget fra deres egen tid som værnepligtig. Med Ernst Simonsens gennemgang af udstillingen, blev det på alle måder en god eftermiddag.

Vi sluttede som sædvanlig med kaffe.

28. november - Julefrokost på Motel Nordsøen

OC Klubbens julefrokost blev dette år afholdt på Motel Nordsøen.
Der var en god tilslutning til sammenkomsten i de hyggeligt julepyntede lokaler. Eftermiddagen gik med velkomsttale af Harry Vejnø og derefter dejlig julemad og meget hyggesnak.