2016

11. marts - Filmeftermiddag

OC-Klubben indledte årets arrangementer i kantinen hos MarineShaft A/S, hvor Bjørn Løth viste smalfilm fra 1950erne. Mødet var velbesøgt og kantinen sørgede som sædvanlig for, at deltagerne blev velforsynet med kaffe og lagkage.

Filmen er stykket sammen af mange forskellige optagelser i lidt spredt orden. At den dækker det meste af dette årti, kan man konkludere ved, at man ser billeder fra oktober 1951, hvor Knud Thomsen med ”Liberty” HG 78 fangede en havskildpadde på en hajkrog. På filmen kunne man her blandt andre se foredragsholderen som ”knejt”. Desværre blev skildpadden ikke bragt levende i land. Man så resterne af Esbjergkutteren ”Maritana”, som gaseksploderede ved kulkajen den 6. november 1952. Det skete kl. ca. 22.00, og gav et kæmpe brag, som kunne høres i hele byen. Skuden blev repareret, og fiskede fra Frederikshavn i mange år som ”Ferder” FN 195. Vi ser også den nye færge ”Skagen”, som anløb havnen den 21. juni 1958. Da var der folkefest i byen.

Ind imellem oplevede vi fodboldkampe og atletik på stadion. Med lystfisketure på havet, blev der lejlighed til at se mange af den tids fiskefartøjer. Tidens fiskeri med makrelgarn, dørgefiskeri med rør, landing af levende fisk i hyttefade m.m. var også med. Noget som for længst hører fortiden til.

Det tog nogen tid at vise filmen, idet der skulle pauses, når man skulle se personer eller situationer, man kunne nikke genkendende til. Det blev en hyggelig eftermiddag med mange gode indskudte bemærkninger til filmen fra de fremmødte.

20. maj - udflugt til bangsbo fort og bangsbo hovedgård, frederikshavn

Denne dag gik vores udflugt til Kystmuseet Bangsbo Fort og Bangsbo Hovedgård i Frederikshavn.

23 morgenfriske deltagere mødtes kl. 08.15 på Pier 2 og kørte med bus mod Frederikshavn.

Vel ankommet til Bangsbo Fort drak vi formiddagskaffe.

Vi fik en guidet rundvisning, hvor der blev levende fortalt om stedets historie og betydning for besættelsesmagten under 2. verdenskrig.

Bangsbo Fort er beliggende i den sydlige del af Frederikshavn. Fortet ligger i 82 m´s højde, hvor der er en formidabel udsigt ud over Frederikshavn og Kattegat. I klart vejr kan man se til Sæby, Skagen og Læsø. Det kunne vi desværre ikke den dag, da det var for diset og overskyet.

Fortet består af et befæstningsanlæg, bygget af den tyske besættelsesmagt under 2. verdenskrig og udbygget af Det Danske Søværn under Den Kolde Krig. Fortet er således anvendt i to historiske perioder, hvilket adskiller fortet fra andre befæstninger i Danmark.

Fortet består af 80 betonanlæg, hvoraf de 70 blev bygget under 2. verdenskrig. De sidste 10 bunkere blev bygget i 1950 af søværnet, som stadig ejer og anvender en mindre del af fortet.

Noget, der gør fortet unikt er, at flere af kanonerne endnu står i sine oprindelige bunkere. De tre største er 15 cm kanoner fra det danske artilleriskib Niels Juel, som blev sænket i 1943.

Herefter gik turen til Bangsbo Hovedgård.

Her var det specielt søfartsudstillingen og besættelsestiden, vi besøgte. Museumsinspektøren viste os rundt. I søfartsudstillingen er Ellingå-skibet perlen i den enestående samling af galionsfigurer, skibsmodeller og skibsmotorer.

Det sidste vakte særlig opmærksomhed, da de fleste fra OC klubben på et eller andet tidspunkt selv har arbejdet med at reparere og vedligeholde sådanne motorer.

Gensynsglæden var stor og mange minder om den tid dukkede op, så der blev fortalt mange historier fra den gang.

Udstillingen om besættelsestiden genkaldte også mange minder. De fleste af deltagerne havde jo selv oplevet den tid, der kom til at sætte sine spor både i vort lands historie samt på de mennesker, der oplevede den.

Vi var tilbage på Pier 2 ved 13-tiden efter en fin udflugt, hvor mange forskellige minder og oplevelser var blevet frisket op.


16. SEPTEMBER - Hirtshals Havn - bustur

Dagen bød på bustur rundt på Hirtshals Havn med havnedirektør Jens Kirketerp Jensen som guide på turen, og han fortalte om det nye, der er undervejs på havnen.

Vi kørte først mod øst til Auktionskajen, hvor vi fik at vide, at auktionshallen står til en udvidelse. Den skal forlænges ind til det gamle isværk. Havnedirektøren fortalte, at auktionshallen er placeret, så der er kortest mulig afstand fra losning til ”udskibning”. Nu kender vi jo ikke den nye auktionshal, for det er lukket område, men princippet er nok som den første auktionshal, hvor afstanden var kort fra kajkanten til læsserampen i den modsatte side af bygningen.

Turen gik videre til den nye godsbaneterminal ved jernbanen. Den er bygget med henblik på at få gods på skinner. Det arbejdes der på. Vi må håbe, det lykkes. Det første godstog var her for nylig.

Herefter kørte bussen til trafikcentret ved Dalsagervej. Videre til havnen ad Sigurd Espersens Vej gennem klitplantagen, en flot indkørsel til havnen, som nok forsvinder, når der bliver bygget på området, hvilket vel også er formålet. Herfra fortsatte bussen ud på ”Kviksandet”, den nye udvidelse øst for havnen. Her sker der noget. Primært er det omlægning af faciliteterne til færgerne, der er i fuld gang.

Efter busturen, var der kaffe i kantinen hos MarineShaft. Vi var for tidligt tilbage, så der blev tid til en ekstra bustur rundt vesthavnen og op til fyret inden kaffen, men der måtte vi undvære guiden. Der var stor tilfredshed blandt deltagerne med dagens arrangement.

2. december - Julefrokost på Restaurant Munch

Klubbens julefrokost foregik også dette år på Restaurant Munch, Tornby.

Med 76 tilmeldte blev stemningen hurtigt god, og vi fik alle en god eftermiddag med rigelig og dejlig mad, masser af hyggesnak, lodtrækning og gaver. Et hyggeligt indslag var harmonikamusik, vi kunne synge med på.