2023

Fredag den 28. april kl. 13:00 vil vi få besøg af direktøren for Hirtshals Havn, Per Holm Nørgaard.

Per vil bl.a. fortælle om alt det, der sker på havnen og fremtidsplaner og -visioner.
Arrangementet vil blive afholdt i kantinen på Jens Munksvej 1, 1.

Efter havnedirektørens oplæg vil der være kaffe og kage til de fremmødte.


I september vil der blive udflugt til Karstensens Skibsværft A/S i Skagen.
Der bliver arrangeret bustransport til turen.


Julefrokost. Nærmere herom senere.

Der kommer skriftlig invitation.


Vel mødt!