2023

Fredag den 28. april kl. 13:00 vil vi få besøg af direktøren for Hirtshals Havn, Per Holm Nørgaard.

Per vil bl.a. fortælle om alt det, der sker på havnen og fremtidsplaner og -visioner.
Arrangementet vil blive afholdt i kantinen på Jens Munksvej 1, 1.

Efter havnedirektørens oplæg vil der være kaffe og kage til de fremmødte.


Fredag den 29. september er der udflugt til Karstensens Skibsværft A/S i Skagen.
Der afgår bus fra parkeringspladsen ved MarineShaft A/S, Jens Munksvej 1 kl. 12:00. 
Rundvisning varer ca. fra 13:00-15:00, og derefter vil der være kaffe og lagkage et sted i Skagen.
Tilmelding senest 20/9-2023 til Gitte - gerne på SMS til mobilnr. 61664682.
Se nærmere i annonce i Hirtshals Avis uge 37.


Julefrokost. Nærmere herom senere.

Der kommer skriftlig invitation.


Vel mødt!